70- എനിക്കാദ്യമിട്ട പേര് മോദിയെന്ന്’;ബാല്യത്തിലെ കൗതുകമുള്ള ഓര്‍മ്മ പങ്കുവെച്ച് കാരശ്ശേരി|M.N Karassery

എനിhttps://youtu.be/Bchr-FoXMIsക്കാദ്യമിട്ട പേര് മോദിയെന്ന്’;ബാല്യത്തിലെ കൗതുകമുള്ള ഓര്‍മ്മ പങ്കുവെച്ച് കാരശ്ശേരി|M.N Karassery

https://youtu.be/1cvL5ZvyWqE

Lakshadweep

https://youtu.be/1cvL5ZvyWqE

ആടുജീവിതവും മക്കയിലേക്കുള്ള പാതയും |ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 80| Q &A| MN Karassery|

ആടുജീവിതവും മക്കയിലേക്കുള്ള പാതയും |ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 80| Q &A| MN Karassery|https://youtu.be/wxX5cqHFxWc

M N Karassery bags Pravasa Kairali Literary Award

Writer-orator Dr. M. N. Karassery’s collection of literary articles titled ‘Thiranjedutha Sahithya Lekhanangal’ has been selected for this year’s Pravasa Kairali Literary Award instituted by Indian Social Club Malayalam wing

MN Karassery hits out at P Mohanan’s Maoist remarks

MN Karassery was responding to the statement made by CPM district secretary P Mohanan. Mohanan had claimed that the Maoists in the state were supporte…